Wijnrondje Dordrecht

Dordrecht was tot in het begin van de negentiende eeuw een centrum van wijnhandel. Jonge Rijnwijnen werden over de rivieren aangevoerd en opgeslagen in Dordtse wijnkelders om verder te rijpen. Wijnstraat, Wijnhaven, Wijnbrug….wat herinnert in de stad nog meer aan deze bloeiende wijnhandel? Maak een wandeling langs Dordrechts wijnverleden.

1
De wandeling begint op de Visbrug De namen Visbrug en Visstraat maken al duidelijk dat hier in vroeger tijden vis
verhandeld werd. Vis was er in overvloed in de rivieren rond Dordrecht en werd dan ook
veel gegeten. Bij zo’n visje pasten de lichte Rijnse wijnen die uit Duitsland aangevoerd
werden uitstekend. Dordecht kreeg in 1299 het stapelrecht, een privilege dat de stad
geen windeieren legde. Vanaf die tijd ontwikkelde de stad zich tot een levendige
stapelstad, waar alle over de rivieren aangevoerde handelswaren moesten worden
gelost, opgeslagen en verkocht. Wijn was een van de belangrijkste producten die
verhandeld werden.

De Waalse kerk op de hoek Voorstraat/Visstraat (nu een winkel) is gebouwd voor de uit
Frankrijk gevluchte Hugenoten. Het torentje is afkomstig van de Wijnkoperskapel, die in
de Wijnstraat stond en in 1841 gesloopt is. Op de Visbrug zie je ook het standbeeld van
Johan en Cornelis de Witt. Raadspensionaris Johan de Witt trad in 1669 toe tot de
Broederschap der Wijnkopers, waarover later meer.
skyline-visual