Huis Roodenburch

Wijnstraat 153
3311 BV Dordrecht
  • Bouwjaar: 1766
  • Bouwstijl: Rococo & art deco
  • In opdracht van: Jacoba de Koning en Gijsbert Beudt
  • Oorspronkelijke functie: Woonhuis

Het pand heeft verschillende functies gekend (waaronder wijnhandel, Bank van Lening, Raad van Arbeid  en drukkerij) voordat het zijn huidige vorm kreeg in 1766. Het oorspronkelijke Rodenburch was erg donker,  daarom werd het  oudere casco verbouwd tot een voornaam patriciërshuis. Het huis is gesplitst in een voor- en een achterhuis, met daartussen een binnenplaats. De bakstenen voorgevel werd nieuw opgetrokken in rococo, Lodewijk XV-stijl, bovenop het zestiende-eeuwse basement van grote blokken  Naamse steen. In het basement werd de voordeur  geplaatst met daarvoor een stoep met smeedijzeren hekken waarin het jaartal 1766 was opgenomen.

Het pand heeft daarna verschillende eigenaren gekend, waaronder dominee Paul Bosveld en Tweede Kamerlid en burgemeester van Dordrecht G.A. de Raadt. In de negentiende eeuw ondervond het meerdere interieur-verbouwingen. Uiteindelijk verloor het pand in 1899  zijn woonfunctie en werd het een  kantoor. In 2007 werd het sterk verwaarloosde pand door de Gemeente Dordrecht overgedragen aan  Vereniging Hendrick de Keyser waarna een grote  restauratie werd uitgevoerd. Het huis heeft een enorme afmeting; 12 meter breed en maar liefst 37 meter diep. Dit komt doordat het in  de zestiende eeuw is samengevoegd met het rechter buurpand ‘‘t Schaek’.

skyline-visual