Hofjesroute

Deze route is uitgestippeld langs de nog bestaande hofjes in Dordrecht. Een wandeling van het oudste hofje naar de rond
1900 gebouwde Hallincqhof aan de Groenedijk. Bij het eindpunt kun je er voor kiezen om nog een bezoek te brengen aan Khotinsky in het Energiehuis of loop nog ietsje verder naar Villa Augustus.

Bij de VVV en in de VVV-webshop is het boekje De Dordtse Hofjes verkrijgbaar met veel achtergrondinformatie over de Dordtse Hofjes. Het boekje kost €4,75.  De korte versie staat hieronder uitgeschreven of download de wandeling via de link.

Startpunt VVV Dordrecht

1
VVV Dordrecht Bij de VVV (Spuiboulevard 99) start deze route. Makkelijk bereikbaar vanaf het station en de plek voor meer informatie over Dordrecht.
2
Het Lenghenhof Loop via het Bagijnhof naar het Lenghenhof (Korte Bagijnhof 76)
De naam van het Bagijnhof herinnert aan het eind 13de eeuw gestichte Begijnhof, dat ongeveer op de plek van de Hema stond. In de middeleeuwen werd dit deel van de Visstraat al ‘begynen straete’ genoemd. Het poortje van het oudevrouwenhuis (het begijnhof kreeg deze bestemming in 1623) staat nu in de Hofstraat, ingeklemd tussen de Berckepoort en de Statenschool.

Loop via de poort het oudste deel van de hof in, via een poortje links en een poortje rechts is er links weer een uitgang die uitkomt op de Vriesestraat.
3
Van Slingelandthof Tussen nummer 100-104 is de toegang van het oudste nog bestaande hofje: de Van Slingelandthof (1519).

Daarna de Vriesestraat vervolgen en bij de kruising rechtsaf (Sarisgang), langs het Statenplein en links langs de huizen van de Nieuwstraat. En bij het standbeeld van Willem van Oranje rechtsaf de Hofstraat op. Links staat het poortje van het voormalige oudevrouwenhuis aan het Bagijnhof. Breng een bezoek aan het museum; het Hof van Nederland of ga vlak voor de poort rechtsaf naar de Kloostertuin.
4
Dordrechts Museum Na een wandeling door de Kloostertuin kom je via de Lastige Eendtstraat bij het Dordrecht Museum. Een bezoek meer dan waard of geniet van een drankje in de tuin van het het museum bij Art & Dining. Meer informatie
5
Arend Maartenszhof Op Museumstraat 56 is het Arend Maartenszhof uit 1625, oorspronkelijk gebouwd voor arme vrouwen.
De toegang is een rijk versierd renaissancepoortje toegang tot de binnentuin van het Arend Maartenshof. Bezoekers worden er verwelkomd met de woorden ‘Naeckt kom ick, naeckt scheyde ick’. Ook de spreuk ‘Vita Vapor’ ofwel ‘het leven is een damp’ staat op het zandstenen poortje te lezen. Meer informatie
6
Wilhelminastichting Het is een hof uit 1926 met 33 woningen op de hoek van het Kasperspad en Warmoezierspad. In de akte van oprichting werd het doel als volgt omschreven: ‘het verschaffen van vrije woning aan ouden van dagen, behorende tot een protestants kerkgenootschap, van den vrouwelijke kunne, uit den arbeidersstand of kleine middenstand’.

De vrouwenfiguur aan de buitenzijde van de poort, gemaakt door de Haarlemse beeldhouwer Van den Eijnde, draagt op haar handen de symbolen van huis en haard. Meer informatie
7
Clara en Mariahof Op de Vrieseweg tegenover nummer 113 is het Clara en Mariahof. Het is in 1880 gesticht door de Dordtse koekbakker Marinus Kemp. Hij vernoemde het naar zijn derde vrouw, Clara, en zijn oudste dochter, Maria.

De woningen waren bestemd voor ’weduwen en vrouwelijke weezen uit den fatsoenlijken stand’ die geen eigen huis konden betalen. Het neoclassicistische hofje was oorspronkelijk samengesteld uit 3 rijen met in totaal 19, in gepleisterde baksteen opgetrokken woningen. In de poortdoorgang waren poortwoningen en voor verhuur bestemde winkels.

In 1944 werd de toegang naar het hofje zwaar beschadigd door een Engelse bom, bestemd voor de verderop - in het park - gelegen villa Merwestein. In 1955 is de poortdoorgang in gewijzigde vorm herbouwd.
8
Park Merwestein Ga het park in, sla vóór het hek van de hertenkamp linksaf, wandelpad langs het hek volgen tot het eind en de uitgang van het park aan de Singel, tegenover Schouwburg Kunstmin. Verlaat hier het park. Meer informatie
9
Hof de Vereeniging De hof aan de Vereniging was de eerste hof van de half-kapitalistische, half-idealistische 'Vereeniging tot Verbetering der Huisvesting van de Arbeidende Klasse', die later ook onder meer de woningen van de nabijgelegen hof 'de Hallinqhof' bouwde. De hof kreeg de naam de Vereeniging in 1917, daarvóór was het bekend als de Viermolenshof.

Loop door de hof naar de Groenedijk. Steek de Groenedijk over voor een bezoek aan de Hallinchof (1890/1902), schuin aan de overzijde.
10
Hallinqhof De Hallincqhof was het tweede woningcomplex van de ‘Vereeniging tot Verbetering der Huisvesting van de Arbeidende Klasse’.

Het meest opvallend aan de Hallincqhof zijn de Jugendstil-versieringen op de kopgevels, die uit
1902 dateren. Kleurrijke met de hand geschilderde tegeltableaus met plantenmotieven,
jaartalaanduiding met fruitstukken. De tableaus zijn gemaakt door tegelfabriek Holland uit Utrecht.

Hier eindigt de wandelroute. Loop de Groenedijk verder af naar de Noordendijk om bij Khotinsky in het Energiehuis of Villa Augustus iets te drinken of te eten. Vanaf het Energiehuis rijdt er ook een bus terug naar het centrum.
skyline-visual